VENNOOTSCHAPSBELASTING

Born Belastingadvies adviseert u over de vaak complexe fiscale vraagstukken waar de BV en haar directeur-aandeelhouder mee te maken krijgen en blijft dat doen omdat alleen een pro-actieve advisering tot een optimale benutting van de fiscale mogelijkheden leidt.