EMIGRATIE EN IMMIGRATIE

Wanneer u Nederland verlaat en zich elders vestigt, begeleidt Born Belastingadvies u door te adviseren over de buitenlandse regelgeving, de toepassing van het belastingverdrag en de eindafrekening met de Nederlandse fiscus. Indien u inwoner van Nederland wordt, adviseert Born Belastingadvies over het Nederlandse belastingwetgeving en de speciale regels bij immigratie.